אוטומציה: מדריך חיבור CF7 למערכת Active Trail

פעמים רבות אני נתקל בחיבור בין מערכת אקטיב טרייל לתוסף CF7 שמנהל טפסים. המטרה היא שכל טופס שנשלח בהצלחה בטופס שהכנו מראש ב-CF7 יישלח למערכת אקטיב טרייל.

הכנתי עבורכם קוד קליל שמחבר בין הטפסים בצורה אוטומטית ושולח את השם הפרטי, שם מהשפחה וכתובתה אימייל למערכת אקטיב טרייל.

רשימת השינויים שיש לבצע על מנת שזה יעבוד:

  1. שורה 3 – הזינו את ה-API שלכם שיצרתם במערכת אקטיב טרייל
  2. שורה 4 – הזינו את ה-ID של ה"קבוצה" של המשתמשים שלכם שלקבוצה זו תרצו שהאדם יירשם
  3. שורה 42 – מזהה ה-ID של הטופס שלכם בתוסף CF7

function send_activetrails_subscription($email, $fname, $lname) {

$api_key = 'your_api_key';
$group_id = 'your_group_id';

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "http://webapi.mymarketing.co.il/api/groups/{$group_id}/members",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
CURLOPT_POSTFIELDS => "{\r\n\"status\": \"None\",\r\n\"email\": \"{$email}\",\r\n\"first_name\": \"{$fname}\",\r\n\"last_name\": \"{$lname}\"\r\n}",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"authorization: {$api_key}",
"cache-control: no-cache",
"content-type: application/json"
),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
error_log($err);
} else {

}

}

add_action('wpcf7_mail_sent', 'active_trail_integration_sportalli');
function active_trail_integration_sportalli($contact_form) {

if( $contact_form->id() == '26' ) {

$submission = WPCF7_Submission::get_instance();
$data = $submission->get_posted_data();

$fname = sanitize_text_field($data['firstname']);
$lname = sanitize_text_field($data['lastname']);
$email = sanitize_email($data['email']);

send_activetrails_subscription($email, $fname, $lname);

}

}

הטופס שלי ב-CF נראה כך ומכיל בעצם 3 שדות: שם פרטי, שם משפחה, כתובת איייל.

** שימו לב לשמות השדות: firstname, lastname, email.
יש להשוות אותם למשתנים בשורות 48-50 בקוד שלנו למעלה.

<label class="screen-reader-text" for="ns_fn">שם פרטי</label>[text* firstname id:ns_fn placeholder "שם פרטי"]
<label class="screen-reader-text" for="ns_ln">שם משפחה</label>[text* lastname id:ns_ln placeholder "שם משפחה"]
<label class="screen-reader-text" for="ns_ea">כתובת מייל</label>[email* email id:ns_ea placeholder "כתובת מייל"]
[submit "שליחה"]

זהו זה, כך על קצה המזלג ניתן לחבר את הטופס שלכם למערכת אקטיב טרייל. כמובן שחלקכם זקוק למידע נוסף כמו מספר טלפון אולי עיר וכו'. אך הקוד הזה מהווה בסיס להרחבה לעוד פרמטרים נוספים שתרצו לשלוח לקמפיין שלכם באקטיב טרייל
מוזמנים לבצע טסט ולעדכן :)